Otevření literárně dramatického oboru

Informace ředitelství ZUŠ G. Mahlera Humpolec ohledně otevření studia literárně dramatického oboru

Od nového školního roku 2017/2018 otvíráme v ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec literárně dramatický obor.
Studium bude zahájeno výukou 1. ročníku I. stupně (sedmileté studium). Výuka bude probíhat v rozsahu dvou hodin týdně pro nynější žáky 1. tříd a 2. tříd ZŠ.

Výběr žáků pro školní rok 2017/2018 byl již uzavřen.