Organizace výuky v ZUŠ G. Mahlera Humpolec od 12. 4. 2021

Prezenční individuální výuka v hudebním oboru (1+1 žák a učitel) bude zahájena dle daných rozvrhů.

Výuka zpěvu pokračuje distančním způsobem. 

Prezenční výuka dechových nástrojů bude možná od 19. 4.

Výuka výtvarného, tanečního, literárně dramatického oboru a kolektivních ředmětů bude pokračovat distančním způsobem. Ředitelství školy ustanovuje, aby vyučující kolektivních předmětů prováděli individuální konzultace s žáky nebo jejich rodiči minimálně jednou za týden dle jejich požadavků. Konzultační den ve škole může být pouze v pondělí z důvodu testování učitelů.

Prezenční výuka bude probíhat pouze s ochranou dýchacích cest. Učitelé a žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni mít řádně nasazenou roušku nebo respirátor. Vstup do budovy bez uvedené ochrany dýchacích cest je přísně zakázán.

Žáci při prezenční výuce nebudou testováni.