Jazzový svět hudby na ZUŠ v Humpolci

Hra na saxofon

Nový učitel a rozšíření nabídky studijních předmětů...

Od nového školního roku bude na naší škole vyučovat bývalý žák, absolvent bakalářského studia Jazzové interpretace JAMU Brno Petr Chadim.

S tím souvisí i rozšíření studijních zaměření a předmětů Školního vzdělávacího programu. Od září 2021 bude možné studovat Hru na saxofon s novými předměty – Hra na altsaxofon či tenorsaxofon dle preference a fyzické zdatnosti uchazeče. Pokud žák ještě není příliš fyzicky vyspělý, může být v nižších ročnících vyučován na zahnutý soprán saxofon. O zařazení na nástroj rozhoduje učitel. Nově pak bude do všech studijních zaměření zařazen předmět Základy improvizace.