INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

Zahájení školního roku je 2. září 2024

Domluva rozvrhu hodin je 2. září 8.00 - 11.00 a 12.00 – 16.00 hodin.

Žáci si domlouvají rozvrh hodin individuálně s učitelem studijního zaměření.

Seznamy žáků z jednotlivých tříd budou zveřejněny na nástěnkách školy.

Rozvrh hodin hudební nauky a přípravného studia hudebního oboru je k dispozici na webových stránkách školy ZDE.

Výuka kolektivních předmětů – Hudební nauka, Klavírní seminář, Improvizace, DOM… začíná od 9. 9. 2024.

Upozorňujeme, že docházka do povinně volitelných předmětů je POVINNÁ a uvolnění z pravidelné docházky je možné pouze ze závažných důvodů a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Žákovi je pak ředitelkou školy stanoven náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek a termín vykonání zkoušky z uvolněného předmětu.

Schůzka rodičů žáků, kteří byli přijatí do Přípravného studia hudebního oboru, se koná ve středu 4. 9. 2024 v 16.00 hodin v koncertním sále ZUŠ ve třetím patře.

Vzdělávání žáků v Základní umělecké škole Gustava Mahlera Humpolec je v souladu s platným Školním řádem a Školním vzdělávacím programem

  • C:\fakepath\clef 7989471 1280