Velikonoce na zámku

Neděle 27. března 2016 na zámku Žirovnice

Velikonoční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Humpolec a Gymnázia Humpolec v prostorách zámku a zámecké sýpky v Žirovnici.
Kulturní program, jarmark…
V zámecké sýpce je instalovaný i Humpolecký keramický betlém, který vytvořily děti a studenti obou škol.