Oslavy 70. výročí založení školy

V letošním roce naše škola slaví 70 let od jejího založení. Oslavy se konají v první polovině května.

Dololujeme si vás pozvat na všechny akce, které se konají v rámci oslav.

  • Ve DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ máte možnost prohlédnout si prostory školy, podívat se do všech učeben, zažít, jak probíhá výuka na naší ZUŠ. 
  • V sále humpoleckého kina pro vás připravujeme SLAVNOSTNÍ KONCERT, během kterého se v pestrých a zajímavých číslech budou prezentovat všechny obory školy. Před akcí vystoupí před kinem DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH.
  • V kině také můžete v rámci oslav shlédnout splečný projekt pěvecké třídy Lucie Honzlové a tanečního oboru SVĚT MUZIKÁLŮ.
  • Jako hosté vystoupí na samostatném koncertě pražské žesťové kvarteto TUBA TROMBONUM.
  • Neposlední řadě vás zveme na KONCERT UČITELŮ naší základní umělecké školy. 

Program oslav:

pondělí 2. 5. 2016
9.00 - 11.30Den otevřených dveříbudova školy
13.00 - 17.00Den otevřených dveříbudova školy
18.00SVĚT MUZIKÁLŮsál KINA
úterý 3. 5. 2016
9.00 - 11.30Den otevřených dveříbudova školy
13.00 - 15.00Den otevřených dveříbudova školy
16.00 - 16.30Vystoupení DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCHHavlíčkovo náměstí
17.00SLAVNOSTNÍ KONCERT K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYsál KINA
čtvrtek 5. 5. 2016
18.00TUBA TROMBONUM - koncert pražského žesťového kvartetakoncertní sál ZUŠ
úterý 10. 5. 2016
18.00KONCERT UČITELŮkoncertní sál ZUŠ


Brožura vydaná k 70. výročí založení ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec