Výuka v ZUŠ aktuálně

Výuka žáků probíhá distančním způsobem.

Vážení rodiče, 

na základě přijatých krizových opatření vláda omezuje provoz škol a školských zařízení. 
Z tohoto důvodu výuka v ZUŠ nadále probíhá distančním způsobem. 

Ředitelství školy rozhodlo o slevě z úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2020/2021.

Přejeme všem pevné zdraví.