Škola je uzavřena pro žáky i veřejnost.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
V případě návratu dítěte z rizikové oblasti informujte o této skutečnosti vedení školy.
Podle doporučení MZČR je vhodné po celou inkubační dobu (až 14 dnů od možné nákazy) zůstat doma a omezit kontakt s okolím.

Výuka na ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec je do odvolání zrušena.

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí Vlády ČR až do odvolání se výuka na ZUŠ nekoná. Veškeré akce školy jsou zrušeny.

Od pátku 13. 3. platí zákaz vstupu žákům do budovy školy, škola je uzavřena také pro rodiče a veřejnost.

Aktuální přehled situace ohledně výskytu onemocnění COVID - 19 v ČR doporučujeme sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/