Česká mše vánoční 2016

Provedení Rybovy vánoční mše zaznělo v podání učitelů ZUŠ a jejich hostů v úterý 20. 12. 2016.

Již tradičně před vánočními svátky zve naše Základní umělecká škola občany města k poslechu známé České mše vánoční. Letos jsme hráli a zpívali v Evangelickém kostele.
Jako sólisté vystoupili Lucie Honzlová (soprán), Jana Borková (alt), Ondřej Kolčava (tenor) a Ondřej Štefáček (baryton).
Pěvecké sbory Čech a Lech a TUCET doprovázel orchestr složený z hostů, učitelů a žáků ZUŠ.
Vánoční mši dirigoval ředitel školy Josef Jirků.