Absolventský koncert pěti zpěváků

plakát - abs. koncert

15. května od 18:00 v koncertním sále školy

Vystoupí žáci ze třídy Lucie Honzlové:

Amálie Tumová

Vojtěch Kalina

Julie Píchová

Julie Jančarová

Johana Šromová