Projekt Šablony II ZUŠ Humpolec

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Popis projektu, jeho cíle a výsledky: 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZUŠ Gustava, podporu jejich vzájemné spolupráce, realizaci výuky v tandemu, sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol, zapojení odborníků z praxe do výuky. Cílem je také personální podpora pro ZUŠ, podpora spolupráce školy s rodiči žáků, veřejností a institucemi, prohlubování kulturního rozhledu žáků a jejich zájmu o studovaný obor a uměleckou činnost. Učitelé získají nové zkušenosti, seznámí se s dalšími metodami výuky, které využijí ve svých hodinách.

Období realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021