Hana Augustová

Učitelka hudebního oboru

Vyučované předměty:

  • Hra na klavír
  • korepetice v hudebním oboru

Kontakt: augustova@zushumpolec.cz

Studovala na konzervatoři v Praze u prof. Emila Leichnera.
Působí jako sbormistr pěveckého sboru Čech a Lech při MěKis Humpolec.
Je členkou Divadelního souboru Jindřicha Honzla, některé divadelní hry režíruje.