Taneční obor

Základní umělecká škola Humpolec

Roztanči svůj život...

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí smysl pro krásu pohybu a harmonii a rozvíjí tvůrčí schopnosti. Připravuje žáky ke studiu na tanečních konzervatořích a na vysokých školách se zaměřením na pohyb, tělesnou výchovu a tanec. Poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření.

Výuka v ZUŠ G. Mahlera Humpolec probíhá ve dvou tanečních sálech a ve školním roce 2016/2017 ji navštěvuje 110 žáků ve věku od 5 do 18 let.
Vedoucí a vyučující tanečního oboru je MgA. Eva Eremková

Aktuality

Ve dnech 12. a 13. prosince 2016 jsme společně s žáky pěvecké třídy Lucie Honzlové provedli celkem šestkrát předvánoční projekt s názvem SVĚT POHÁDEK. Zveme vás k prohlídce fotografií… 

Chcete s námi tančit?

Vyplňte elektronickou žádost o přijetí ke studiu.
Vyplnění a odeslání žádosti nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy. Budeme vás kontaktovat.

Délka a náplň studia:

  • jeden až dva roky v přípravném ročníku
  • sedm let v prvním stupni
  • čtyři roky ve druhém stupni

V přípravné taneční výchově se děti od pěti let naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem, písním, říkadlům a dětským tanečním hrám. Výuka probíhá formou hry za klavírního doprovodu. Součástí výuky je tvořivost, zpěv a rytmizace. Děti se učí správnému držení těla, koordinaci, prostorovému, rytmickému a hudebnímu cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se s nimi pracovat ve spojení s dechem.
Ve vyšších ročnících výuka zahrnuje moderní tanec, lidový tanec, klasický tanec, scénický tanec, taneční gymnastiku a pohybovou improvizaci na hudbu i bez hudby.

Tvořivost, improvizace s uvědomělou koordinací a muzikálnost jsou hlavní složky způsobu práce v tanečním oddělení. Žáci k tomu potřebují svoje tělo jako nástroj. Musí ho znát a rozumět mu. Od jednoduchých rehabilitačních cviků se naučí zvládat složité krokové variace, skoky, švihy či pády. Od správného držení těla až po zvládnutí těžiště, centra těla a vzájemného propojení všech jeho částí. Taneční pohyb provází hudba na klavír, bubny, rytmické nástroje, či zvuky vydávané tanečnicemi a tanečníky se zapojením různých rekvizit.

Vystoupení a prezentace tanečního oboru

Žáci prezentují školu na soutěžích, účastní se tanečních přehlídek, společenských akcí ve městě i regionu.
Spolupracujeme s ostatními obory školy, především s pěveckým oddělením a výtvarným oborem, při vytváření zajímavých projektů a vystoupení s tancem a zpěvem.
Dále spolupracujeme s mateřskými a základními školami ve městě, s Klubem Astra pro seniory, s Klubem seniorů v Humpolci a se střediskem pro handicapované Medou.
Paní učitelka zasedá v porotách tanečních soutěží a soutěžních tanečních přehlídek ZUŠ.

Z historie

Taneční obor byl v humpolecké základní umělecké škole otevřen v roce 1994 a výuka probíhá nepřetržitě nyní již ve dvou tanečních sálech. Od jejího zahájení ji vede MgA. Eva Eremková.
Původní prostor v suterénu budovy školy nevyhovoval tanečním aktivitám a tak se po třech letech působení přestěhoval do zrekonstruovaných učeben hudebního a literárně dramatického oboru v přízemí budovy. Taneční obor tak získal taneční sál s kvalitní podlahovou krytinou, zrcadly a baletními tyčemi. Na druhý, menší taneční sál, se v průběhu let proměnila další učebna a prostory tanečního oboru se tak staly vyhovujícími pro daný počet žáků.

Taneční obor má své důležité místo ve výchově zdravé, aktivní a dynamické mladé populace.