Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr 2015

Do dechového orchestru může začít chodit výběr žáků již od 1. ročníku individuální výuky hry na nástroj.

Žák se učí komunikovat a hrát v kolektivu, získá orchestrální sebekázeň. Získá zkušenosti ve hře různých hudebních žánrů.

Člen orchestru navštěvuje kromě pravidelné zkoušky celého tělesa také souhru nástrojových skupin: melodické dřevěné nástroje, melodické žesťové nástroje, doprovodné nástroje, bicí nástroje.

V programech orchestru jsou nacvičovány kromě lidových písní i skladby populární a muzikálové.

S orchestrem účinkují žáci pěveckých tříd učitelů školy.

V roce 2016 Dechový orchestr mladých oslavil současně se školou kulaté 70. výročí svého založení.

Historie orchestru

Dechový orchestr mladých při ZUŠ G. Mahlera Humpolec byl založen současně se vznikem hudební školy v únoru roku 1946. Jeho činnost nebyla nikdy přerušena. Ve vedení se vystřídala celá řada dirigentů, zejména ředitelů školy.
Z malého obsazení do 20 členů se v roce 1981 orchestr rozšířil na počet 45 členů příchodem učitele dechových nástrojů a později ředitele ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec Josefa Jirků, který je uměleckým vedoucím a dirigentem tělesa a již 40 let. Druhým dirigentem byl pan učitel Milan Moc, kterého později ho vystřídal u dirigentského pultu pan učitel Stanislav Žaloudek. Současným druhým dirigentem orchesrtu je je od roku 2018 Tomáš Vodrážka, kapelník malé dechové hudby Vysočinka.

Úspěchy orchestru

Již osmkrát postoupil Dechový orchestr mladých z Humpolce do celostátního kola soutěží ZUŠ. Zúčastňuje se pravidelně festivalů dechových hudeb jako FEDO Štětí, FEST BAND Dačice, festival ve Vimperku, soutěžní přehlídky Čermákovo Vysoké Mýto, kde při 13. ročníku byl absolutním vítězem této soutěžní přehlídky. Je pravidelným účastníkem festivalového setkání dechových orchestrů v Kalištích u Humpolce konaného k poctě Gustava Mahlera. V roce 2019 proběhne jubilejní X. ročník. V zahraničí orchestr účinkoval v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku, Francii, Švýcarsku a Belgii. Velmi dobře spolupracuje s mažoretkami z Třebíče pod vedením Simony Kohoutové. Dechový orchestr mladých vystupuje pro veřejnst a školní mládež města Humpolce a celého kraje Vysočina.

Na nácviku programu se podílejí

dirigenti - Josef Jirků, Tomáš Vodrážka

příprava žáků - Ondřej Kolčava, DiS., Petr Lisý, Tomáš Vodrážka, DiS., Dagmar Klapková, DiS., MgA. Dita Urbánková Čeledová, Jana Sankotová, Josef Jůzl, DiS.

Rozloučení s absolventy, členy orchestru v květnu 2016

  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015
  • Dechový orchestr 2015