CAMERATA - soubor historické a lidové hudby

Camerata 2015

Dovednosti získané v hodinách výuky hry na zobcovou flétnu žáci mají možnost rozvíjet v souboru historické a lidové hudby Camerata.

Soubor Camerata vznikl na ZUŠ G. Mahlera v Humpolci v roce 2001. Věnuje se interpretaci historické a lidové hudby.

Cameratu tvoří vybraní talentování žáci dechového, smyčcového a pěveckého oddělení školy. Soubor je reprezentativním tělesem školy. Cílem souboru je rozvíjet dosažené dovednosti získané v hodinách hry na nástroj. Žák může být zařazen do souboru podle svých individuálních schopností, talentu a zájmu na základě doporučení vyučujícího hlavního předmětu. V souboru se žák učí souhře s ostatními členy a získává zkušenosti z hudební praxe. Práce v souboru obohacuje duševní vývoj a umělecké cítění žáka.

Žáci se učí poslouchat jeden druhého, vzájemně se přizpůsobovat po stránce rytmické, tempové i dynamické. Učí se vnímat melodii i harmonii hrané skladby a zodpovědnosti za společné dílo.