Přípravná hudební výchova a hudební nauka

Zpěv, rytmus, hudební teorie, společné muzicírování