Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna

Výuka zobcové flétny na naší škole

Žáci při vyučování získávají schopnost naučit se správně dýchat, tvořit tón, zahrát jednoduché i složitější melodie, dodržovat rytmus a frázovat. Rozvíjí se jejich hudební sluch, rytmické cítění a vnímání hudby. To vše nabízí naše škola pod vedením zkušených, kvalifikovaných pedagogů, kteří hru na dechový nástroj plně ovládají.

Hru na zobcovou flétnu je možné studovat jako nástroj přípravný pro ostatní dechové nástroje nebo i později jako nástroj sólový.
Dovednosti získané v hodinách výuky na dechové nástroje žáci postupně uplatňují v Dechovém orchestru a v různých komorních uskupeních.

Cílem celého studia je rozvíjet zájem a lásku k hudbě a smysl pro krásu. Při vyučování přistupuje učitel k práci se žákem podle jeho individuálních možností a schopností. Děti se učí trpělivosti, píli, opakování, spolupráci. 

Hru na zobcovou flétnu vyučují učitelé:

Dagmar Klapková, DiS.
Jana Sankotová
Josef Jirků
Ondřej Kolčava, DiS.
Tomáš Vodrážka, DiS.