Dechové nástroje

Dechové nástroje

Specifikem ZUŠ Gustava Mahlera je výuka dechových nástrojů a má zde dlouholetou tradici.

Od vzniku hudební školy byl v rámci výuky veden dechový orchestr, jehož činnost nebyla za celou dobu nikdy přerušena.

To, že naše dechové oddělení má výbornou úroveň, je zásluha současných učitelů – bývalých žáků školy, kteří vystudovali svůj obor na vyšších uměleckých školách a působili u profesionálních hudebních těles.

Cílem výuky na naší škole je pokračovat v dobré tradici výuky dechových nástrojů a dechového orchestru.

Dovednosti získané v hodinách výuky hry na zobcovou flétnu nadaní žáci rozvíjejí v souboru historické a lidové hudby Camerata.

Vyučovaná studijní zaměření

 • Zobcová flétna
 • Příčná flétna
 • Klarinet
 • Fagot
 • Saxofon
 • Trubka
 • Pozoun
 • Baskřídlovka
 • Lesní roh
 • Tuba
 • Dechové nástroje
 • Dechové nástroje
 • Dechové nástroje