Přijímání žáků

Informace k přijímání žáků pro školní rok 2016/2017

Pro nový školní nabízíme volná místa ve studijním zaměření HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU (více informací zde…)
Ostatní studijní zaměření v hudebním oboru jsou plně obsazena.
Z kapacitních důvodů se v hudebním oboru nebude otevírat výuka přípravného studia.

V případě zájmu o zapsání dítěte na Hru na zobcovou flétnu se obracejte na zástupkyni ředitele MgA. Ditu Urbánkovou Čeledovou, DiS osobně ve čtvrtek od 13.00 do 15.30 (učebna č. 16, 2. patro) nebo na telefonním čísle 723 024 108. 
Můžete také vyplnit a elektronicky odeslat žádost o přijetí ke studiu. (Vyplnění a odeslání nezakládá nárok na přijetí ke studiu. Přijetí ke studiu je podmíněno přezkoušením předpokladů dítěte pro studium a rozhodnutím ředitele školy.)